B4 - Lekcia 04: Metódy


Methodology - preview

Language : SK
Age : 13 years
Subject : Inf
Title : B4 - Lekcia 04: Metódy
Type of methodology : metodické materiály :
Authors : E. Hlavatá, R. Pecinovský, B. Soukup :
Description : Cieľom lekcie je oboznámenie sa s pojmom metóda, naučiť sa vytvárať prvé jednoduché metódy a používať ich v programe. Zároveň by mali študenti pochopiť zmysel ich využitia a naučiť sa pomocou nich rozkladať program na menšie logické časti.
Requested skill :
Acquired skill :
Comment :Baltie 4 C#
.ZIP file size :435 kB
Disk size :505 kB