B4 - Lekcia 01: Úvod do programovania


Methodology - preview

Language : SK
Age : 13 years
Subject : Inf
Title : B4 - Lekcia 01: Úvod do programovania
Type of methodology : metodické materiály :
Authors : E. Hlavatá, R. Pecinovský, B. Soukup :
Description : Cieľom lekcie bude oboznámenie študentov so základnými pojmami súvisiacimi s programovaním. Študenti by sa mali oboznámiť s prostredím programu Baltie 4 C# a v interaktívnom režime sa naučiť vytvárať prvé jednoduché programy.
Requested skill :
Acquired skill :
Comment :Baltie 4 C#
.ZIP file size :855 kB
Disk size :908 kB