YD - Lekcia 07: Preťažovanie – výpis textu na obrazovku. Dátové typy – literál


Methodology - preview

Language : SK
Age : 13 years
Subject : Inf
Title : YD - Lekcia 07: Preťažovanie – výpis textu na obrazovku. Dátové typy – literál
Type of methodology : metodické materiály :
Authors : E. Hlavatá, R. Pecinovský, B. Soukup :
Description : Cieľom lekcie je oboznámiť študentov s významom a použitím literálov, základnými dátovými typmi, možnosťami výpisu textu na obrazovku a využívaním rôznych preťažení jednej metódy.
Requested skill :
Acquired skill :
Comment :Baltie 4 C#
.ZIP file size :63 kB
Disk size :133 kB