B4 - Lekcia 05: Metódy II


Methodology - preview

Language : SK
Age : 13 years
Subject : Inf
Title : B4 - Lekcia 05: Metódy II
Type of methodology : metodické materiály :
Authors : E. Hlavatá, R. Pecinovský, B. Soukup :
Description : Cieľom lekcie je utvrdenie práce s metódami. Hlavným cieľom je ale ukázať študentom systém práce na rozsiahlejších projektoch a rozklad problému na menšie časti.
Requested skill :
Acquired skill :
Comment :Baltie 4 C#
.ZIP file size :793 kB
Disk size :844 kB