B4 - Lekcia 03: Baltík ako objekt


Methodology - preview

Language : SK
Age : 13 years
Subject : Inf
Title : B4 - Lekcia 03: Baltík ako objekt
Type of methodology : metodické materiály :
Authors : E. Hlavatá, R. Pecinovský, B. Soukup :
Description : Cieľom lekcie je oboznámenie sa so základným pojmami pri objektovo orientovanom programovaní – triedami, objektmi, vlastnosťami objektov a správami (príkazmi).
Requested skill :
Acquired skill :
Comment :Baltie 4 C#
.ZIP file size :138 kB
Disk size :225 kB