Registrace na serveru SGP Systems

Vyberte jednu z uvedených možností:


Registrace školy + školní koordinátor SGP:

Osoba, která zaregistruje školu na server SGP, se automaticky stává Školním koordinátorem SGP. Proto tato osoba musí být zaměstnancem školy a být pověřena školou, že je kontaktní osobou pro komunikaci s firmou SGP Systems (firma SGP Systems je oprávněna si tuto skutečnost kdykoliv ověřit). Škola může mít pouze jednoho Školního koordinátora. Funkci Školního koordinátora lze kdykoliv převést na jiného učitele školy.

Školní koordinátor SGP:

Registrace školy:

Změna školního koordinátora SGP


Učitel SGP:


Žák SGP:


Registrace domácího uživatele


SGP heslo

Vaše SGP heslo je uloženo zakódované, takže jej zpětně nemůže nikdo zjistit (ani my). Pokud své heslo zapomenete, budete si muset nechat vygenerovat a poslat nové dočasné heslo, přijde Vám na Váš e-mail. Proto je nutné, abyste při registraci nezadávali služební e-mail, ale svůj osobní e-mail, ke kterému máte přístup pouze Vy a nikdo jiný!


Ochrana osobních údajů


© SGP Systems